JALAMUDISOVÁ, D. Sportovní hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vystrčil, Jan

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143646