SVOBODA, P. Restaurace obrazu konvolučními neuronovými sítěmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Baláž, Teodor

Navrhovaná známka

Sojka, Eduard

Navrhovaná známka

eVSKP id 128157