MIHALČIN, T. Aplikace pro rozpoznání hematomu na kůži [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Košík, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88499