VENENÝ, P. Detekce prostorových objektů v mračně bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Volařík, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121341