BUCHTELOVÁ, A. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Utíkal, Aleš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 141878