MALOUŠKOVÁ, D. Fixace a mutace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Artamonov, Vasil

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nikitová, Alice

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72064