MICHÁLEK, M. Mikroskopická analýza čipových karet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Malčík, Dominik

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78939