PAVEL, M. Navrhování objektů jímání podzemní vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krejsová, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 87867