KRSTIC, B. Consciousness Development No. 1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fajnor, Richard

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zálešák,, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50216