SOUKUPOVÁ, D. Stavebně technologická studie Rozšíření kapacity základní školy Ždírec nad Doubravou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120928