SOĽANKA, L. Návrh architektury sondy pro monitorování síťových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25801