KONEČNÝ, D. Experimentální softwarový hudební nástroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Dan

Vznikl skutečně experimentální a neobvyklý elektroakustický hudební nástroj jak z hlediska tvorby zvuku (vytváření harmonických - a díky možnosti odlaďování jednotlivých částí spektra i neharmonických – složek zvuku s nastavováním čtyř samostatných obálek spektrum), tak s realizovatelností určitého druhu mikrointervalového ladění (přelaďováním jednotlivých tónů klaviatury v rámci oktávy až o půltón), netradičním způsobem ovládání (možnost libovolného textového vstupu, měnícího určené parametry) a v neposlední řadě i GUI nástroje (v programu Max/MSP). Zadání bakalářské práce bylo tedy splněno, nástroj je funkční a jeho možnosti jsou inspirující. Příprava práce probíhala ze strany studenta dostatečně pečlivě, samostatně a aktivně z hlediska rozšiřování možností a funkcí navrhovaného nástroje. V rámci formálního zpracování práce se nepodařilo zcela odstranit občasné drobné vady gramatické (v oblasti interpunkce) a stylistické. V kontextu celé práce a zejména funkčního návrhu nástroje jsou ale nepodstatné a výrazně nepřesahují charakter běžného odborného textu technického zaměření.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Indrák, Michal

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 93608