LAURINYECZOVÁ, E. Stropní ŽB deska nad nádrží ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šulák, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121009