BRIDA, P. Hrubozrnné asfaltové směsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dašek, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141738