SADÍLEK, T. Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 146492