KŘÍČKOVÁ, Z. Adelheid chov koní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka

Kalousek, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Myslín,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 97385