MATYSÍKOVÁ, J. Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vachovec, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 55102