DOSTALÍK, M. Dokumentace procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14879