HIKADOVÁ, K. Vlastní značka papírenských výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kopečková, Veronika

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65579