CHU, Y. Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žmolíková, Kateřina

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121864