KVAPIL, J. Tepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horský, Jaroslav

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Brestovič, Tomáš

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89405