GENČÚR, M. Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25580