TŮMOVÁ, T. Technologie French systems pro přírodní čištění odpadních vod u malých obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Němcová, Miroslava Pumprlová

Navrhovaná známka

eVSKP id 144431