GRAČKA, M. Světlo na hrudi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Artamonov, Vasil

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlinka,, Dominik

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 150535