HALAMOVÁ, M. Virtuální kovář [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlnas, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145437