BENÁČKOVÁ, J. Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk mezi km 35,2 a km 38,2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Malý, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121048