DANIEL, M. Dopady krize způsobené covid-19 na činnost stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Biolek, Vojtěch

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 141832