POLČÁK, L. Zákonné odposlechy: detekce identity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Švéda, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Baggili, Ibrahim

Navrhovaná známka

Hudec,, Ladislav

Navrhovaná známka

James, Joshua I.

Navrhovaná známka

eVSKP id 128181