MATEJKOVÁ, M. Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondra, Vlastimil

Posudek je přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Halámek, Josef

Posudek včetně otázek k obhajobě je přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
A
Body
94

eVSKP id 65490