TROŠKA, K. BDD knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Holík, Lukáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79189