PAVLÁSEK, M. Skrytý souborový systém pro GNU/Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78695