SMEJKAL, V. 3D šachy s využitím Leap Motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavelková, Alena

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Najman, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79890