SMUTNÝ, J. Jáma smrti a řeřavá bažina : Prolnutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 57666