VYKYDAL, O. Informační systém pro správu Fair User Policy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25641