KNÁPKOVÁ, N. Nízkopodlažní bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žajdlík, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121172