HEGEROVÁ, A. Platy ve státní a veřejné správě v České republice - vývoj a trendy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Aubusová,, Alena

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141837