KAŠTÁNEK, P. Stanovení aktivních emisí elektromobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaššo, Kamil

Student Bc. Kaštánek, na základě předchozí rešerše snímačů, navrhl složení a zapojení měřicího zařízení, toto zařízení zkonstruoval a ověřil jeho funkčnost. Navrhl vhodnou metodiku měření, tak aby měření co nejvěrněji kopírovalo podmínky WLTP standardu a jako referenční vozidlo pro všechna měření využil vlastní automobil. Student pracoval samostatně s pravidelnými konzultacemi a práci věnoval spoustu času, přestože se jedná o pracujícího studenta kombinovaného studia. Na základě studentova návrhu proběhla 3 měření, přičemž při posledním došlo vlivem neočekávané situace ke zničení snímačů. Navzdory tomu, student navrhl vhodnou metodiku a změřil lokální emise 3 vozidel, čímž splnil z mého pohledu zadání a práci proto hodnotím 97b (A).

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Bayer, Robert

Úkolem studenta bylo nastudovat problematiku ekologie vozidel z hlediska produkce emisí, a to zejména při jejich provozu a se zaměřením na lokální emise částic produkovaných při opotřebovávání pneumatik a brzdových kotoučů a destiček. Dále měl student navrhnout a popsat vhodnou metodiku měření těchto lokálních emisí a realizovat měření na alespoň dvou typech vozidel a výsledky porovnat. Zadání student splnil do posledního bodu, a to včetně realizace měření na třech vozidlech a porovnání výsledků. Po obsahové a odborné stránce je práce na nadprůměrné úrovni, po formální a gramatické stránce je práce až na pár překlepů a gramatických chyb také na nadprůměrné úrovni, proto ji hodnotím 87 body, tedy známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 142020