ROBOTKA, V. Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Materna, Zdeněk

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79345