FEČER, T. Analýza přenosu tepla při fázové změně v trubkovém výměníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Plášek, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bašta,, Jiří

Navrhovaná známka

Kabele,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 145947