POLÁCH, J. Memetodologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Magid, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bělohradský, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 140912