GALANSKÁ, K. Relevance pokynů pro použitelnou bezpečnost z pohledu IT profesionála [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 136811