FERENC, J. Straight up serious top shit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hládeková, Katarína

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sikora, Erik

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 140908