SCHNEIDEROVÁ, P. Architektonická studie chráněných objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Boleslavská, Yvona

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, arch Jakub

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121321