NEUMAYEROVÁ, E. Ekonomické a sociální limity užití nepálené hlíny v architektuře. Role vzdělávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Žabičková, Ivana

posudek školitele

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Martin

posudek oponenta

Navrhovaná známka

Pifko,, Henrich

posudek oponenta

Navrhovaná známka

eVSKP id 131209