ŠOMPLÁK, R. Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Petr

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klemeš,, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Žaloudík, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89447