KOUDELKOVÁ, P. Zavedení ekonomického informačního systému stavební firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Filip, Kamil

Navrhovaná známka

eVSKP id 6663