BUCHTOVÁ, Y. Mobilní aplikace: kde pracovat mimo kancelář [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cíglerová, Anežka Hrubá

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 84185