BEZAROVA, E. Inveni ipse ubique [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlková, Veronika

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 140903