KRKOŠ, R. Diagnostika mobilných sietí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Doktorand nastoupil doktorské studium v roce 2011. Od počátku doktorského studia projevoval velký zájem o problematiku datových sítí, využíval a dále rozšiřoval své znalosti a zkušenosti v oblasti výpočetních systémů a programování. Aktivně a se zájmem se podílel i na laboratorní výuce síťově orientovaných předmětů Architektura sítí a Komunikační prostředky mobilních sítí i na modernizaci laboratoře pro výuku těchto předmětů. Od roku 2012 se se mnou podílel na specifikaci a posléze budování školní experimentální mobilní sítě čtvrté generace EPS spíše známé pod zkratkou LTE. Také intenzivně studoval problematiku signalizačních systémů mobilních sítí, pro praktickou činnost pak zprovoznil systém iPro – M5 od firmy Exfo, sloužící k analýze signalizace řídicí roviny sítí čtvrté generace. Během doktorského studia se také podílel na řešení několika výzkumných projektů. Co se samotné doktorské práce týče, pojednává o problematice komplexní diagnostiky mobilních sítí, kterou doktorand vypracoval samostatně a využil výsledků práce získané jednak při modernizaci laboratoře, návrhu a budování experimentálních mobilních sítí a pak především při zpracování úkolů plynoucích ze zadání činností realizovaných v rámci hospodářských smluv. Výsledkem jsou výstupy činnosti doktoranda, které postihují hlavní úkoly diagnostiky mobilních sítí a v průběhu činností měly výrazný vliv na rozvoj a aktuální stav poznání v oblasti mobilních sítí na ÚTKO FEKT Vysokého učení technického v Brně. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Baroňák, Ivan

viz příloha pdf

Navrhovaná známka

Uchytil, Stanislav

viz příloha pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 97951