VOŽENÍLEK, J. Akcelerace algoritmů pro hledání palindromu a opakujících se struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34540